آشنایی با دوره های عمومی

دوره های عمومی شامل دوره های مختلف ارائه دین فطری برای عموم مردم و نوجوانان است.

این دوره ها به صورت  فایل صوتی و تصویری به طور رایگان در دسترس شما قرار دارد. 

این دوره ها پیش نیاز دوره های مهارتی مبتنی بر نگرش دین فطری است.

لطفا بعد از استفاده از فایل ها نظرات خود را برای دیگر مخاطبان سایت دین فطری به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید