پیش فرض

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

همراه با همسر ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج ۰ / ۳

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه ۰ / ۳

۰.۰۰%

در شرف طلاق ۰ / ۳

۰.۰۰%

بعد از طلاق ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور ۰ / ۱

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود ۰ / ۱

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط) ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی ۰ / ۱

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد ۰ / ۱

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود. ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

Assign Categories to Answers

Auto Response

۲

Pie Chart

Bar Chart

Polar Chart

Line Chart

Radar Chart

Doughnut Chart

Line Bar

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها ۲ / ۳

۰%

همراه با همسر ۱ / ۳

۰%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج ۱ / ۳

۰%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج ۰ / ۳

۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی ۰ / ۳

۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل ۰ / ۳

۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه ۰ / ۳

۰%

در شرف طلاق ۰ / ۳

۰%

بعد از طلاق ۲ / ۳

۰%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰%

متوسط ۰ / ۱

۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰%

زیاد و فراتر از حد تصور ۰ / ۱

۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد ۱ / ۱

۰%

کم و محدود ۰ / ۱

۰%

تا حدودی (متوسط) ۰ / ۱

۰%

خوب و قابل قبول ۰ / ۱

۰%

بسیار پرکاربرد و عالی ۰ / ۱

۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰%

متوسط ۰ / ۱

۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد ۰ / ۱

۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود. ۱ / ۱

۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم. ۰ / ۱

۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم. ۰ / ۱

۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر ۱ / ۱

۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر ۱ / ۱

۰%

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۰%

Progress Bar

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

همراه با همسر ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج ۰ / ۳

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه ۰ / ۳

۰.۰۰%

در شرف طلاق ۰ / ۳

۰.۰۰%

بعد از طلاق ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور ۰ / ۱

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود ۰ / ۱

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط) ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی ۰ / ۱

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد ۰ / ۱

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود. ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

Progress Circle

Cumulated Charts

Maximum Values

Hide Counter

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی

۲۵.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها

۶۶.۶۷%

همراه با همسر

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه

۰.۰۰%

در شرف طلاق

۰.۰۰%

بعد از طلاق

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم

۰.۰۰%

متوسط

۰.۰۰%

خوب و موثر

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط)

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم

۰.۰۰%

متوسط

۰.۰۰%

خوب و موثر

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود.

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم.

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم.

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر

۱۰۰.۰۰%

Background and Font Colors (Progress Bar and Line Bar)

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی

۲۵.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها

۶۶.۶۷%

همراه با همسر

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه

۰.۰۰%

در شرف طلاق

۰.۰۰%

بعد از طلاق

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم

۰.۰۰%

متوسط

۰.۰۰%

خوب و موثر

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط)

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم

۰.۰۰%

متوسط

۰.۰۰%

خوب و موثر

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود.

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم.

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم.

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر

۱۰۰.۰۰%

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی

۲۵.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها

۶۶.۶۷%

همراه با همسر

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه

۰.۰۰%

در شرف طلاق

۰.۰۰%

بعد از طلاق

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم

۰.۰۰%

متوسط

۰.۰۰%

خوب و موثر

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط)

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم

۰.۰۰%

متوسط

۰.۰۰%

خوب و موثر

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود.

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم.

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم.

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر

۱۰۰.۰۰%

Background Colors

Display Individual Chart

Custom Header

Custom Header

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۵۰.۰۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

همراه با همسر ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

پیش از ازدواج ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج ۰ / ۳

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه ۰ / ۳

۰.۰۰%

در شرف طلاق ۰ / ۳

۰.۰۰%

بعد از طلاق ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور ۰ / ۱

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود ۰ / ۱

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط) ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی ۰ / ۱

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد ۰ / ۱

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود. ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%
Default is

.

Set Order

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

معرفی دوستان ۲ / ۴

۵۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

تنها ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

همراه با همسر ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

بعد از طلاق ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

پیش از ازدواج ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج ۰ / ۳

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه ۰ / ۳

۰.۰۰%

در شرف طلاق ۰ / ۳

۰.۰۰%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور ۰ / ۱

۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

بدون کاربرد ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

کم و محدود ۰ / ۱

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط) ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی ۰ / ۱

۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد ۰ / ۱

۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

بله، خیلی از مباحث تکراری بود. ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟

سایت دین فطری ۰ / ۴

۰.۰۰%

کانال دین فطری در ایتا ۰ / ۴

۰.۰۰%

پیش از این با موسسه به سوی بی‌نهایت" و مباحث دین فطری "استاد عظیمی" آشنا بودم ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

سایر مسیرهای ارتباطی ۱ / ۴

۲۵.۰۰%

معرفی دوستان ۲ / ۴

۵۰.۰۰%

۲- آیا شما مباحث دوره مقدماتی را به تنهایی گوش دادید یا با همسرتان؟

همراه با همسر ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

تنها ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

۳- هنگامی که با دوره آیین همسرداری آشنا شدید در چه دورانی از زندگی قرار داشتید؟

در بحبوحه خواستگاری و انتخاب برای ازدواج ۰ / ۳

۰.۰۰%

در ابتدای ازدواج و دوران نامزدی ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط آرام و ایده‌آل ۰ / ۳

۰.۰۰%

سال‌ها پس از ازدواج و در حال زندگی مشترک در شرایط اختلاف و مشکلات گاه و بی‌گاه ۰ / ۳

۰.۰۰%

در شرف طلاق ۰ / ۳

۰.۰۰%

پیش از ازدواج ۱ / ۳

۳۳.۳۳%

بعد از طلاق ۲ / ۳

۶۶.۶۷%

۴- تاثیر این دوره‌ی مهارتی بر روی زندگی شما با توجه به دورانی از زندگی که در آن قرار دارید تا چه میزان بوده است؟

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

زیاد و فراتر از حد تصور ۰ / ۱

۰.۰۰%

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

۵- تا چه حد مباحث دوره آیین همسرداری را در بهبود روابط بین زن و مرد، کاربردی و عملیاتی می‌دانید؟

کم و محدود ۰ / ۱

۰.۰۰%

تا حدودی (متوسط) ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و قابل قبول ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار پرکاربرد و عالی ۰ / ۱

۰.۰۰%

بدون کاربرد ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

۶- مباحث دوره تا چه میزان در شناخت دیدگاه صحیح به خانوده و جایگاه و روابط زن و مرد اثرگذار بود؟

خیلی کم ۰ / ۱

۰.۰۰%

متوسط ۰ / ۱

۰.۰۰%

خوب و موثر ۰ / ۱

۰.۰۰%

بسیار تاثیر عمیقی دارد ۰ / ۱

۰.۰۰%

بدون تاثیر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

۷- بحث‌های بینشی که در این دوره آیین همسرداری فرا گرفتید را پیش از این از طریق دیگر دوره‌های خانواده و همسرداری یا از طریق مشاور، به صورت منسجم و کاربردی آموخته بودید؟

تا حدودی برخی از آنها را شنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

خیر به هیچ عنوان نمونه این مباحث را از سوی دیگران و سایر دوره‌های مشابه ندیده و نشنیده بودم. ۰ / ۱

۰.۰۰%

بله، خیلی از مباحث تکراری بود. ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

۸- چنان‌چه در طی دوره سوالی یا شبهه‌ای برایتان پیش آمده و یا انتقاد و پیشنهادی دارید و یا حتی به نقایص، کاستی‌هایی (چه در مورد سوالات نظرسنجی و یا به‌طور کلی در مورد کلیت دوره) برخورد کردید که در تکمیل و بهبود اثرگذاری دوره مهارتی آیین همسرداری (در ویرایش‌های بعدی) لازم است آنها را به خادمان فرهنگی خودتان اطلاع دهید، صمیمانه سپاسگزار لطف و مرحمت والایتان هستیم که با ما مطرح ‌نمایید.

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

در پایان ضمن تشکر فراوان از اینکه وقت گذاشتید و ما را در این نظرسنجی همراهی نمودید، در صورت تمایل بفرمایید به این نظرسنجی از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید. (۱ بالاترین و ۵ پایین ترین امتیاز)

دیگر ۱ / ۱

۱۰۰.۰۰%

Exclude Elements from the Results

Displaying Total Score as Percentage

۰

Turning on Legends

Showing Top Results Only

Category Score in Plain Text Format

۰

Total Score in Plain Text Format

۰

Print the Results

Plain Text Format

۱- از چه طریقی با دوره آیین همسرداری براساس آموزه‌های دین فطری آشنا شدید؟
معرفی دوستان
۲
۵۰.۰۰%

Display the latest completion of the current Participant in Plain Text Format

All Questions on the Same Chart based on the Scores or Ratings