نظرسنجی مربوط به دوره مقدماتی (مشترک آقایان و بانوان)

لطفا به سوالات با حوصله و دقت کافی پاسخ دهید و چنانچه تمایل داشتید در بخش های مدنظر توضیحات لازم را ارائه دهید