مجمع خیرین و همکاران افتخاری موسسه

دی ۲۹, ۱۳۹۲
مجمع خیرین و همکاران افتخاری موسسه
موسسه فرهنگی به سوی بی نهایت، با وظیفه اصلی تبیین، تبلیغ و آموزش “دین فطری” به مخاطبینی که دارای حوزه تاثیر فرهنگی – تربیتی و تبلیغی […]