موسسه فرهنگی به سوی بی نهایت، با وظیفه اصلی تبیین، تبلیغ و آموزش “دین فطری” به مخاطبینی که دارای حوزه تاثیر فرهنگی – تربیتی و تبلیغی اند اعم از طلاب، معلمان و فعالین فرهنگی، توسط جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم تاسیس شده است و به هیچ نهاد و ارگانی وابسته نیست.

عمده بودجه مورد نیاز موسسه از طریق کمک خیرین و ارائه خدمات آموزشی و فروش خدمات و محصولات فرهنگی تامین می گردد و این موسسه برای ادامه مسیر فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تولید محصولات فرهنگی، نیازمند کمک های مادی و معنوی علاقه مندانی است که خود حلاوت فهم مباحث دین فطری را چشیده اند و کمک به تبلیغ معارف اهل بیت علیه السلام را وظیفه دینی خود قلمداد می کنند.

علاقه مندان به پشتیبانی و حمایت از برنامه های موسسه (از طریق تامین بودجه مورد نیاز) و همکاری افتخاری (در انجام بعضی از اموری که در آن تخصص دارند)، می توانند از طریق ثبت نام در بخش مجمع خیرین و همکاران افتخاری موسسه، اعلام آمادگی نمایند. بدیهی است که گزارش عملکرد برنامه سالیانه موسسه و گزارش هزینه کرد سالیانه در پایان هر سال مالی، به خیرین محترم تقدیم خواهد شد.

ثبت نام در مجمع خیرین و همکاران افتخاری