مصاحبه‌ها

دسامبر 9, 2015
شناخت صحیح لازمه بندگی
سرکار خانم زهرا حسینی (متولد شهرستان بروجرد، لیسانس فلسفه و حکمت از دانشگاه تهران و لیسانس علوم و حدیث از دانشگاه علوم و حدیث شهر ری، دبیر دروس فلسفه، منطق، دینی و قرآن در دبیرستانهای شهرری) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.
اکتبر 15, 2015
گره های ذهنی ام باز شد
سرکار خانم راضیه السادات نبه الهدائی (متولد شهر رفسنجان استان کرمان، سال ورود به حوزه علمیه 1391، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 3 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.
اکتبر 12, 2015
حکمت مشکلات در دنیا
سرکار خانم طیبه امیری (متولد شهر جیرفت استان کرمان، سال ورود به حوزه علمیه 1389، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 2 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.
اکتبر 12, 2015
هدفم بزرگ‌تر شد
سرکار خانم افسانه امیری هرمزآبادی (متولد شهر رفسنجان، سال ورود به حوزه علمیه 1390، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 3 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.
اکتبر 12, 2015
لطف بی نهایت حق تعالی
سرکار فاطمه سلطانی نژاد (متولد شهر بافت استان کرمان، سال ورود به حوزه علمیه 1389، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 2 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را با موفقیت به پایان رسانده است.
اکتبر 12, 2015
نگاهم به اطرافم تغییر کرد
سرکار خانم فاطمه رحیم آبادی، (متولد شهرستان کرمان، ورود به حوزه علمیه جامعه الزهرا (س) در سال 1389، طلبه سطح دو و دارای 3 سال سابقه تبلیغ) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.
سپتامبر 3, 2015
تواضع و آرامش
سرکار خانم بداخشان، از دانش پژوهان دوره دین فطری هستند. خانم بداخشان گام اول و دوم دوره را با موفقیت به پایان رسانده و هم اکنون به عنوان استادیار با معاونت آموزش مؤسسه همکاری دارد. از ایشان دعوت کردیم تا در گفتگویی از تجارب آموزشی خود در دوره آموزشی دین فطری بگوید. ایشان طلبه سطح سه جامعه الزهراء (س) و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است.
سپتامبر 1, 2015
به طلبگی خودم امیدوار شدم
حجت الاسلام فضل الله قربانی (متولد سال 1366 در شهر ری، سال ورود به حوزه علمیه 1385، سابقه تدریس 2 سال، مدت تبلیغ 4 سال مبلغ طرح هجرت) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است. از ایشان دعوت کردیم تا در یک گفتگو با ما شرکت کنند.