دل‌نوشته‌ها

آگوست 6, 2015
خودکشی
توضیح استاد: نوشته اش کوتاه بود؛ ولی در درونش یک دنیا حرف داشت. وقتی بین برگه های ارزیابی مباحث دین فطری نوشته اش را خواندم، بدنم […]
آگوست 6, 2015
و الله یحب الصابرین
گزارش زیر توسط یکی از دانشجویان شرکت کننده در «اردوی ولایت دانشجویی» استان اصفهان در مرداد ۹۴ نوشته شده است: به نام او … بار الها… […]
آگوست 6, 2015
حس غریب
مخاطبین مباحث دین فطری، تحت تأثیر فراگیری این مباحث، گاهی از سر ذوق، مطالبی را به رشته تحریر در می آورند. مطلب زیر را یکی از […]