دل‌نوشته‌ها

۱۵ مرداد, ۱۳۹۴
خودکشی
توضیح استاد: نوشته اش کوتاه بود؛ ولی در درونش یک دنیا حرف داشت. وقتی بین برگه های ارزیابی مباحث دین فطری نوشته اش را خواندم، بدنم […]
۱۵ مرداد, ۱۳۹۴
و الله یحب الصابرین
گزارش زیر توسط یکی از دانشجویان شرکت کننده در «اردوی ولایت دانشجویی» استان اصفهان در مرداد ۹۴ نوشته شده است: به نام او … بار الها… […]
۱۵ مرداد, ۱۳۹۴
حس غریب
مخاطبین مباحث دین فطری، تحت تأثیر فراگیری این مباحث، گاهی از سر ذوق، مطالبی را به رشته تحریر در می آورند. مطلب زیر را یکی از […]