مصاحبه‌ها

مصاحبه با مسئول هماهنگی برگزاری دوره دین فطری در دانشگاه شیراز

در سال 94 دوره ای از مباحث دین فطری در قالب های گوناگون از جمله طرح ولایت و مراسم محرم با حضور دانشجویان دانشگاه شیراز با هماهنگی جناب آقای دهقانی برگزار شده است، به همین بهانه مصاحبه ای را با ایشان ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید

ادامه نوشته »

شناخت صحیح لازمه بندگی

سرکار خانم زهرا حسینی (متولد شهرستان بروجرد، لیسانس فلسفه و حکمت از دانشگاه تهران و لیسانس علوم و حدیث از دانشگاه علوم و حدیث شهر ری، دبیر دروس فلسفه، منطق، دینی و قرآن در دبیرستانهای شهرری) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.

ادامه نوشته »

گره های ذهنی ام باز شد

سرکار خانم راضیه السادات نبه الهدائی (متولد شهر رفسنجان استان کرمان، سال ورود به حوزه علمیه 1391، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 3 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.

ادامه نوشته »

حکمت مشکلات در دنیا

سرکار خانم طیبه امیری (متولد شهر جیرفت استان کرمان، سال ورود به حوزه علمیه 1389، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 2 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.

ادامه نوشته »

هدفم بزرگ‌تر شد

سرکار خانم افسانه امیری هرمزآبادی (متولد شهر رفسنجان، سال ورود به حوزه علمیه 1390، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 3 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.

ادامه نوشته »

لطف بی نهایت حق تعالی

سرکار فاطمه سلطانی نژاد (متولد شهر بافت استان کرمان، سال ورود به حوزه علمیه 1389، سطح 2 حوزه، مدت تبلیغ 2 سال) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را با موفقیت به پایان رسانده است.

ادامه نوشته »

نگاهم به اطرافم تغییر کرد

سرکار خانم فاطمه رحیم آبادی، (متولد شهرستان کرمان، ورود به حوزه علمیه جامعه الزهرا (س) در سال 1389، طلبه سطح دو و دارای 3 سال سابقه تبلیغ) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است.

ادامه نوشته »

تواضع و آرامش

سرکار خانم بداخشان، از دانش پژوهان دوره دین فطری هستند. خانم بداخشان گام اول و دوم دوره را با موفقیت به پایان رسانده و هم اکنون به عنوان استادیار با معاونت آموزش مؤسسه همکاری دارد. از ایشان دعوت کردیم تا در گفتگویی از تجارب آموزشی خود در دوره آموزشی دین فطری بگوید. ایشان طلبه سطح سه جامعه الزهراء (س) و دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق است.

ادامه نوشته »

به طلبگی خودم امیدوار شدم

حجت الاسلام فضل الله قربانی (متولد سال 1366 در شهر ری، سال ورود به حوزه علمیه 1385، سابقه تدریس 2 سال، مدت تبلیغ 4 سال مبلغ طرح هجرت) از دانش پژوهان دوره دین فطری که گام اول دوره را به صورت غیر حضوری با موفقیت به پایان رسانده است. از ایشان دعوت کردیم تا در یک گفتگو با ما شرکت کنند.

ادامه نوشته »