دل‌نوشته‌ها

خودکشی

توضیح استاد: نوشته اش کوتاه بود؛ ولی در درونش یک دنیا حرف داشت. وقتی بین برگه های ارزیابی مباحث دین فطری نوشته اش را خواندم، بدنم لرزید. وقتی تمام مطالب را خواندم با خود گفتم: خدایا شکر «هذا من فضل ربی» «بسمه تعالی» در کودکی خوابی دیدم که به نظرم زیباترین خوابی بود که دیده بودم؛ اما بگذریم، چیز دیگری ...

ادامه نوشته »

و الله یحب الصابرین

گزارش زیر توسط یکی از دانشجویان شرکت کننده در «اردوی ولایت دانشجویی» استان اصفهان در مرداد ۹۴ نوشته شده است: به نام او … بار الها… به سوی تو آمده ایم برای تو آمده ایم به نام تو آمده ایم پس عنایتی بفرما آنچه می شنویم و آنچه می بینیم برای تو رضایت را و برای همه ما هدایت را ...

ادامه نوشته »

حس غریب

مخاطبین مباحث دین فطری، تحت تأثیر فراگیری این مباحث، گاهی از سر ذوق، مطالبی را به رشته تحریر در می آورند. مطلب زیر را یکی از دانشجویان شرکت کننده در طرح «اردوی ولایت دانشجویی» استان اصفهان به نگارش در آورده است. این مطلب در هفته اول مرداد ماه سال ۱۳۹۴ نگاشته شده است. استان اصفهان ـ درچه ـ اردوگاه شهدای ...

ادامه نوشته »